Välkommen till Kalix Sportfiskeklubb

Kalix Sportfiskeklubb har sin hemvist i Kalix, en kommun längst upp i Bottenviken där centralorten Kalix ligger vid Kalix älvsstrand cirka fem kilometer uppströms från älvens utlopp i havet. Klubben bildades 1973 och disponerar egna fiskevatten i form av en större och en mindre sjö som innehåller röding, öring, regnbåge och harr. Sjöarna ligger på bekvämt avstånd strax norr om tätorten. Dessutom har klubben fiskerätt på en 7,5km lång sträcka av Kalix älv där bl.a Räktforsen ingår. Sträckan ligger på gränsen mellan Kalix och Överkalix kommuner cirka fem mil uppströms från Kalix där den fiskande har möjlighet att fånga lax, öring, harr och sik och dessutom njuta av vacker norrbottnisk natur längs en orörd älv.

Jag vill påminna er alla om förändringen av fiskuttag som träder i kraft från och med 1/1 2018!

Max antal fiskar man får ta upp per fiskekort och dygn är från och med 1/1 2018 ändrat till 2 fiskar mot dagens 3.
Denna förändring röstades igenom på årsmötet 2017 och är en nödvändighet då det varit stora problem att få tag i nog mycket sättfisk för att möta den efterfrågan som varit dom senaste åren, samt att den vädjan om eftertanke som sänts ut tyvärr inte besvarats. Vi hoppas och tror att denna förändring kommer att ge fler fiskare möjligheten att kroka en fisk (eller två) i våra fiskevatten.
Jag vill även påminna om att det är MAX två fiskar, CR är inget att skämmas för!
Jag hoppas att fiskelyckan står alla bi även under 2018 och hoppas att vi syns upp vid "Träsket" även nästa år!

Anders Östlund, sekreterare Kalix SFK

I would like to remind you all about the change in baglimit effective from 1/1 2018!

The maximum number of fish allowed per fishing licens and fishing day is changed from 3 to 2 fish.
This change had to be done due to the supply problems we have had the last few years. We hope, and belive that this change will give more fisherman the opurtunity to catch a fish (or two) in our fishing waters.
I would also like to remind you that it is MAX two fish, CR is nothing to be ashamed of!

Anders Östlund, secretary Kalix SFK